99007 Prajna Paramita II
 

 

099007

 

 
2013 K & CM Phuntsok